SETLERiMiZ
 
Forum

 
ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 

SMMM SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

 

 

 

No
Soru
Cevap
Anahtar Sözcük

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Staja başvuru için hangi okul mezunu olmam gerekli?
3568 sayılı Yasanın 5/A/a maddesinde tarif edilen, iktisadi idari bilimler fakültesine bağlı bölümler ile denkliği YÖK tarafından verilmiş bilim dallarından mezun olmak. Başvuru için, mutlaka geçici mezuniyet belgesi veya diploma sunulmak zorundadır. Okuldan alınan yazı ..vb. kabul edilmemektedir. İşletme, Muhasebe, İktisat, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler,..Okulunda tereddüt duyulan kişilerin diplomaları ile ilgili duruma göre YÖK ten denklik belgesi istenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Staja Başvuru Okul

 
2
Staja başvurusu ne zaman yapılır?
Yılda 3 dönem staj başvuru dönemidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında (1-30 arası)

 
Staja Başvuru
3
Başvuru için gereken evraklar ve hesap numaraları nelerdir?
Başvuru evrak listesi sitemizdedir.
Evrak listesi
4
Lisans mezunları için staj süresi ne kadardır?
Lisans mezunları 2 yıl staj yaparlar. Adayın yüksek lisans diplomasının olması durumunda staj süresi 1 yıldır.
Lisans Staj Süresi
5
Ön Lisans (2 yıllık okul) mezunları için staj süresi ne kadardır?
Ön Lisans mezunları 4 yıl staj yaparlar.
Önlisans
6
Ticaret lisesi mezunları için staj süresi ne kadardır?
Ticaret lisesi mezunları 6 yıl staj yaparlar.
Ticaret Lisesi
7
Staja başlama değerlendirmesi ne zaman ve yılda kaç defa yapılır?
Staj için başvuru dönemi 3 olup, sınav tarihleri yıllık belli olmaktadır.
Başlama Değerlendirmesi
8
Staja başlama değerlendirme konu başlıkları nelerdir?
Konu başlıkları sitemizdedir.
Konu başlıkları

 

 

 

 

 

 
9

 

 

 

 

 

 
Staj ne zaman başlar?
Staj, staja başlama sınavını kazandıktan sonra ilgili dönemde başlatılır. Örneğin,
Aralık 2006 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.05.2007,
Nisan 2007 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.09.2007,
Ağustos 2007 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.01.2008 de başlar.

 

 

 

 

 

 

 
Ne zaman

 

 

 

 
10

 

 

 

 
Staja başlama sınavını kazandım ne yapmam lazım?
Sınavı kazanan adayların işyeri evraklarını sunması gerekmektedir. Gereken evrak listesi sitemizdedir. Adayın stajının başlatılması için, Mayıs, Eylül ve Ocak aylarının 1-10 arasında SSK girişinin yapılması gerekmektedir. 

 

 

 

 
Sınavı kazandım

 

 
11
Staja başlama sınavını kazandım, çalışmıyorum stajımı ne zaman başlatmam gerekir?
Staja başlama sınavını kazandıktan sonra 2 yıl içerisinde staj yeri bulup, stajın başlatılması zorunludur. Aksi taktirde dosya iptal edilmektedir.

 

 
Stajımı ne zaman başlatmam

 

 

 

 
12

 

 

 

 
Staja başlama sınavında haklarım ne kadardır?
Staj için başvurduğunuz dönemden itibaren 3 yıl içinde sınavı kazanmak zorunluluğu vardır. 3 yılın sonunda başarısız olmanız halinde, dosyanız iptal edilmektedir. Yeniden başvuru için, yeni dosya açtırmanız gerekmektedir.

 

 

 

 
Sınav haklarım

 

 

 
13

 

 

 
Staja ne kadar ara verebilirim?
Staj Yönetmeliği gereği stajın kesintisiz yapılması zorunludur. Odamıza zamanında bilgi verilmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile staja 3 ay ara verilebilir.

 

 

 
Ara

 

 

 

 
14

 

 

 

 
İşyeri değişikliği yapmak istiyorum, ne yapmam lazım?
İşyeri değişikliklerinin 15 gün içerisinde Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Matbu işyeri değişikliği dilekçesi ekinde, gereken evraklar teslim edilmelidir. Gereken evrak listesi sitemizde mevcuttur .

 

 

 

 
İşyeri değişikliği

 

 

 

 

 

 
15

 

 

 

 

 
Meslek Mensubu değişikliği yapmak istiyorum ne yapmam lazım ? maddesi eklenebilir
İşyeri aynı ancak meslek mensubu değişikliklerinin 15 gün içerisinde Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Matbu işyeri ve meslek mensubu değişikliği dilekçesi ekinde gereken evraklar teslim edilmelidir. Gereken evrak listesi sitemizde matbu evraklar içinde bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 
Meslek mensubu değişikliği

 

 

 

 

 

 
16

 

 

 

 

 
Stajım başladı, staj sırasında evraklarımı hangi zamanlarda Odaya bildirmeliyim?
Stajı başlayan adayların, her dört ayda bir SSK aylık bildirgelerini Odamıza düzenli getirmeleri (eğer şirkette denetim altında yapıyorsa, sözleşme ve makbuz örneklerinin 4 ayda bir) gerekmektedir. Her türlü değişiklik, işyeri değişikliği, meslek mensubu değişikliği, adres ...vb. 15 gün içerisinde bildirilmelidir.

 

 

 

 

 

 
SSK dört aylıkları

 

 

 
17

 

 

 
Bir işyerinde kaç kişi staj yapabilir?
SM/SMMM/YMM bürolarında veya şirketlerinde stajyer sınırlaması yoktur. Ancak ticari işletmelerde sadece 1 kişi staj yapabilir. Şirkette birden fazla meslek mensubunun olması durumu değiştirmemektedir.

 

 

 
Kaç kişi 1 kişi staj
18
Şubede staj yapılır mı ?
Staj ticari şirketlerin kanuni merkezlerinde yapılır. Şubelerde, temsilciliklerde, şantiyede..vb. staj yapılamaz.
Şubede

 

 

 

 

 

 

 

 
19

 

 

 

 

 

 

 
Meslek mensubunun dolduracağı "staj değerlendirme formu" ne zamanlar Odaya teslim edilmelidir.
Aday aynı işyerinde staj yapıyorsa 1.yılın sonunda, eğer işyeri değiştirdiyse her değişiklikte Odamıza teslim etmelidir. Dikkat edilmesi gereken nokta, formun meslek mensubu tarafından eksiksiz doldurulması, imza ve kaşenin basılması ve kapalı zarfta yine zarfın üzeri imzalı ve kaşeli teslim edilmelidir. Eksik doldurulmuş veya açık gelen formlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Form sitemizde vardır. 3 aydan az çalışılan işyerlerinden değerlendirme notu alınmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 
Staj değerlendirme formu
20
Lisans mezunuyum, Serbest Muhasebeci yanında staj yapılır mı?
Lisans mezunları, SMMM/YMM yanında/denetiminde/gözetiminde staj yapabilirler.
Lisans mezunuyum
21
Ticaret lisesi olarak staj yapmaktayım bu arada lisans mezunu oldum. Stajımı mali müşavirlik stajına dönüştürmek için ne yapmalıyım?
Adaylar stajları sırasında öğrenim durumlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle, stajın şeklini değiştirmek isterlerse, yeniden staja başlama sınavına katılmak zorundadırlar. Başarılı olmaları halinde, lisans diploma tarihinden stajları başlatılır. Daha önce yapmış oldukları stajları sayılmaz. Detayları bilgi ve uygulama için Odamıza geldiğinizde bilgi alabilirsiniz.
Müşavirlik stajı
22
Staj sırasında sigorta ödemelerim nasıl olmalıdır?
Adaylar stajları sırasında 30 gün üzerinde sigortalı çalışmak zorundadırlar. Birden fazla işyerinde SSK lı çalışanların stajları iptal edilmektedir. Ayrıca staj sonunda Bağ-Kur ve Emekli Sandığından kaydınızın olmadığına dair yazılar istenmektedir.
Sigorta
23
Staj yaptığım şirket, meslek mensubuna ödemeleri yapmadığından, sözleşmeye istinaden düzenlenmesi gereken faturalar (Makbuz) düzenlenmemiştir. Ne yapmalıyım?
Denetim altında stajın şartlarından biri, meslek mensubu ile şirket arasında düzenlenen sözleşme ve fatura/makbuz örneklerinin düzenli olarak Odaya sunulmasıdır. Meslek Mensubu makbuz düzenlemiyorsa, orada yaptığınız staj iptal edilir. Bu nedenle sözleşme ve makbuz/fatura örneklerinin düzenli olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Detaylı bilgiyi Odamıza geldiğinizde alabilirsiniz.
Faturalar (Makbuz)
24
Ticaret lisesi mezunu olarak stajım devam ediyor, hangi sınava ne zaman başvuru yapmam gerekir?
Stajınızın başlangıç tarihinden itibaren ilk 2 yılın sonunda A Grubu Staj Ara Dönem, 4.yılın sonunda B Grubu Staj Ara Dönem, 6.yılın sonunda C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmanız gerekmektedir.
Sınav
25
Ara dönem sınavlarda sınav hakkım ne kadardır?
A-B Grubu Staj Ara Dönem değerlendirmelerinde sınav hakkı 4'tür. Sınavlara süresi içerisinde katılma zorunluluğu vardır. A ve B den 4 hakkında da başarılı olamayan adayların stajları bulundukları seviyede 1 yıl uzatılır. Bir yılın sonunda ek bir sınav hakkı daha verilir. Aday sınavı geçerse stajına devam eder, kalırsa stajı iptal edilir. Geçme notu 60 puandır.
Ara dönem A-B grubu
26
C Grubu Staj Bitirme sınav hakları nasıl düzenlenmiştir?
Sınav hakkı toplam 4'tür. Açılan ilk sınava katıldıktan sonra, başarısız olunması halinde 1 yıl içerisinde açılacak ilk 3 sınava katılmak zorundadırlar. Dört sınav hakkında başarılı olmayan yada sınav haklarını süresi içerisinde kullanmayan C grubuna katılan adaylar, Yönetmelik gereği 2 yıllık bekleme dönemine girerler. Bekleme dönemi sonunda, yeniden C grubu sınava katılabilirler. Yine sınav hakkı toplam 4'tür.
C grubu hakları
27
SMMM/SM stajım bitti, ne yapmam gerekiyor?
Stajınızın bittiği dönem itibariyle açılacak ilk sınava katılma zorunluluğu olduğundan, arşivden staj dosyanızın çıkartılması ve incelenmesi gerekmektedir. İnceleme sonucunda, eksik evraklarınızın size bildirilecek ve tamamlamanız istenecektir. TESMER tarafından uygulanmakta olan Uzaktan Sürekli Eğitim proramını bitirmeniz ve sertifikanızı Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınav dosyası alıp, dosyanız kapatılacak ve Ankara TESMER Başkanlığına gönderilecektir.
Stajım bitti
28
SMMM Sınav hakları nasıl düzenlemiştir ?
Yönetmelik gereği stajınız bittikten sonra açılacak ilk mesleki yeterlik sınavına katılmak zorundasınız. Sınava katılmadığınız takdirde sınav haklarınızın başlatılmaktadır. Sınav hakkı, ilk sınav dahil her dersten toplam 5'tir. Ders geçme notu 50, toplam not ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Sınav haklarınızı, ilk sınavın açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde kullanmak zorundasınız.Sınav haklarınızın tamamını kullanmanız ve başarısız olmanız halinde veya süresi içerisinde kullanmamanız durumunda, 2 yıllık bekleme dönemi sonunda yeniden sınav dosyası alarak sınavlara bütün derslerden katılabilirsiniz. (Yeniden staj yapmasına gerek yok)
SMMM sınav hakları
29
SMMM sınav haklarımı kullandım başarısız oldum, Serbest Muhasebeci olabilirmiyim?
İsterseniz 2 yıllık bekleme dönemi içinde Serbest Muhasebecilik sınavına katılıp ruhsat alabilirsiniz. SM ruhsatı almanız bekleme dönemi sonunda SMMM sınavlarına katılmanıza engel olmayacaktır.
SMMM sınav haklar başarısız
30
Kaç sınav hakkım kaldı?
Sınav haklarınız konusundaki bilgiyi www.tesmer.org.tr adresinden veya TESMER Başkanlığından alabilirsiniz. yönlendirilecek
Kaç sınav
31
Askerlik tecil işlemleri için gereken evraklar?
Tecil işleminin yapılması için, staja başlama sınavını kazanmış ve stajın başlatılmış olması gerekmektedir. Tecil işlemi mali müşavirlik stajyerlerinin kapsamaktadır.Askerlik tecil talep dilekçesi sitemizde matbu formlar altında vardır. Ekinde gereken evraklar sıralanmıştır.
Askerlik tecil
32
Sınav (SMMM/A-B-C)sonuçları ne zaman açıklanır, nereden öğrenebilirim?
Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmak zorundadır. Sınav sonuçları, www.tesmer.org.tr veya www.ismmmo.org.tr adresinden öğrenilebilir. Sınav sonuçları telefonda söylenmemektedir. Sınav sonuçları aynı zamanda Odamızın ilan panosunda açıklanmaktadır.
Sınav sonuçları
33
Sınav sonucuna itiraz edeceğim, ne yapmam lazım?
SM ve SMMM sınav itiraz sonuçları, TESMER'e internet üzerinden yapılacaktır. İtiraz sonuçları da yine TESMER'in sitesinde ilan edilecektir. İtiraz süresi sınav sonuçlarının Odamız panosunda ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.
itiraz
34
SMMM yeterlilik sınavına yeniden giriş için ne yapmalıyım?
Yeterlilik sınavlarına 2. ve daha sonrasındaki girisler www.tesmer.org.tr adresinden online olarak yapılmaktadır.
SMMM sınavına giriş
35
staj numaramı öğrenmek istiyorum?
Çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz.
Staj numarası
36
SMMM stajı nerede yapılır?
SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.
SMMM stajı nerede
37
SM stajı nerede yapılır?
SM stajı YMM/SMMM/SM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM/SM gözetiminde veya denetiminde yapılır.
SM stajı nerede
38
Staja başlama sınavında sorulan sorular nelerdir, kaynak kitap?
Sınav Anadolu Ü. tarafından yapılmaktadır. TESMER tarafından önerilen, adayların kendi ders kitaplarından çalışmalarıdır. Soruların konu başlıkları sitemizde vardır. Odamız Eğitim Biriminden yardım alabilirsiniz.
Staja başlama Sorular
39
SMMM / SM sınavına başvurdum, başvurum kabul edildi mi, nerede sınava katılacağım?
Sınava katılacak adayların listeleri, sınavdan 10 gün önce www.tesmer.org.tr veya www.istanbulsmmmodasi.org.tr adreslerinde yayınlanmaktadır. Sınav yerleri ve saatleri de sitede vardır.Listede isminiz yok Odamızı veya TESMER Başkanlığını arayabilirsiniz.
Sınava başvuru
40
Matbu formları nereden alabilirim?
Formların tamamı sitemizde vardır.
Matbu formlar
41
Stajyer hakkında şikayette bulunmak istiyorum?
Şikayetinizi içeren dilekçeyi Odamıza sunmanız halinde işlem yapılmaktadır.
Şikayet
42
Stajdan sayılan haller hakkında bilgi. Yasanın 6/b maddesi gereği
Genel bilgi sitemizdedir. Ayrıntılı bilgi için gerekli evraklar ile Odamıza başvuru yapabilirsiniz.
6/B
43
Staja Başlama sınavına başvurdum, sınav nerede olacak elime belge gelecek mi?
Staj Başlama sınavı giris belgesi Anadolu Üniversitesi tarafından http://tesmer.anadolu.edu.tr adresinde yayınlanacak ve stajer adayları giris belgelerini bu adresten print edeceklerdir. Adrese tebligat yoktur.
staj başlatma sınavı
44
Babamdan emekli maaşım var staj için sorun olur mu?
Yetim aylığı, vb..staj için sorun olmaz.
yetim aylığı
45
Hamilelik dönemi stajdan sayılıyor mu, yoksa staja mı ekleniyor?
Hamilelik döneminde aday yasal izinlerini İş kanunu gereği kullanır. Bu süreler stajdan sayılmaz. Eksik kalan süreler stajına eklenir. Aday SSK dan aldığı raporları sunmak koşuluyla bu işlemi gerçekleştirir.
hamileliğin stajdan sayılması
46
Merkezi farklı bir ilde olan YMM'nin İstanbul'daki bürosunda staj yapılabilirmi?(YMM A.Ş. veya Ltd)
Şube koşulları gerçekleştiği taktirde sorun olmaz. Merkez farklı bir ilde,şube İstanbul'da olacaksa, ortağın odaya kayıtlı olması ve büro tescilinin bildirilmesi gerekmektedir.(Şirketin, İstanbul odasına tescil edilmesi gerekmektedir.)
Şube
47
Emekli olan bir kişi staj yapıyor. SSK gün dökümü yerine ne getirmeli?
SSK'dan konuyla ilgili yazı alınabiliyor.("x kişisi, x tarihlerinde çalışmıştır" gibi..)
Emekli
48
SMMM bürosu olan meslek mensubu, hem kendi bürosunda, hem de denetim yaptığı bir firmada stajer denetleyebilirmi?
Evet yapabilir. Birbirine bağlı değil.
 
49
Şirket merkezi İstanbul'da ama SSK primleri, şirketin farklı bir ildeki şubesinden ödenebilir mi?
Hayır. Merkez hangi ildeyse SSK primleri de ilgili ilden ödenmelidir.
SSK pirimi
50
Adi Ortaklık firmalarında staj yapılabilir mi?
Bürolarda evet yapabilir. Evrak listesindeki "büroda staj" bölümündeki evraklar hazırlanmalı.
Adi ortaklık
51
İki işyeri arasında 3 ay ara verme hakkını kullanmış olan kişinin ikinci bir 3 ay hakkı varmıdır.
Hayır. Stajerler bütün staj süresince sadece 3 ay ara verebilirler. İkinci kez iş değişikliği yapacak ve 3 ay ara verme hakkını önceden kullanmış olanların 15 gün içinde iş bulup bize bilgi vermeleri gerekmektedir. Stajınızda sorun varsa lütfen Odamıza bizzat geliniz, dosyanız üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.
Ara
52
Farklı bir ilde staj yapıyorken, dosyasını İstanbul'a nakil getirmek isteyen aday ne yapılmalı?
Stajer, İstanbul'daki ikametgahını gösteren ikametgah senedi ve dilekçesiyle odamıza müracat edecek. İlgili odayla yazışma tarafımızdan yapılarak stajerin nakil işlemleri gerçekleştirilir.
Nakil
53
Aynı iş yerinde çıkış-giriş yapılabilirmi?
Evet yapabilir. Staj onay belgesi, tek lişi staj belgesi, işe giriş bildirgesi evraklarını yeniden getirmeli
İşyeri
54
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmada staj yapılabilirmi?
Evet yapılabilir. Ancak evraklarını görmeden kesin cevap veremiyoruz. (Önemli bir konudur)(Matbu evraklar ve işyeri evraklarının yanı sıra şirketin kuruluş gazetesini de getirecekler.) Lütfen ilgi evraklar ile Odamıza geliniz.
Serbest Bölge
55
Staj başvuru ve bitirme sınav ücretleri internetten eft yapılabilirmi?
Hayır yapılamaz.
EFT
 
 

 

SMMM SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR